สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

เลขที่ วัน/เดือน/ปี ชื่อ-นามสกุล สถานะ
1481688 28/03/2020 12:28 พัชรี สมไทย รอการชำระเงิน
1481495 26/03/2020 04:38 อุทุมพร แสสนธิ์ ส่งสินค้าแล้ว
1481410 24/03/2020 20:09 สุภานัน ผาน้ำคำ จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1481348 24/03/2020 07:34 craig burton จ่ายแล้ว รอการส่งสินค้า
1481262 22/03/2020 19:18 อภัสรา พิชิตมโนธรรม ส่งสินค้าแล้ว
1481186 21/03/2020 15:03 กมล รัตนแสง รอการชำระเงิน
1481164 21/03/2020 06:23 ยูจิรา โกกะธรรม รอการชำระเงิน
1481062 19/03/2020 18:10 นายเมธี อินทองปาน ส่งสินค้าแล้ว
1480995 18/03/2020 19:27 นางสาวกมลชนก ชัยขาม ส่งสินค้าแล้ว
1480971 18/03/2020 13:36 นายวิมล สอนตน รอการชำระเงิน
1479786 01/03/2020 11:14 อมรรัตน์​ วงษ์​กลม​ ส่งสินค้าแล้ว
1479579 27/02/2020 13:51 อัมพิกา เปรมปรุง ส่งสินค้าแล้ว
1479477 26/02/2020 13:21 รุ่งรัตน์​ พรหมเกิด รอการชำระเงิน
1479434 25/02/2020 21:39 ระพีพันธุ์ สริวัฒน์ ยกเลิกการสั่งซื้อ
1479178 21/02/2020 17:54 ปภาดา ปานนิล รอการชำระเงิน
1479092 20/02/2020 15:25 ปภาดา ปานนิล รอการชำระเงิน
1478844 17/02/2020 11:19 อนันต์วัฒน์ มากรุ่งเรือง ส่งสินค้าแล้ว
1478307 09/02/2020 06:10 วิชญารัศ กิจเชิดชู(มยุเรศ อาจสมบุญ) รอการชำระเงิน
1477541 29/01/2020 15:47 อุษา พิณทอง(มิ้งค์) รอการชำระเงิน
1477431 28/01/2020 15:08 ปรัชญา ปัทมประภานนท์ รอการชำระเงิน
1477334 27/01/2020 13:50 ปริญญา เกียรติศรีสัจญาณ ส่งสินค้าแล้ว
1476531 16/01/2020 02:29 อาดูลย์ ธรรมมา รอการชำระเงิน
1476464 15/01/2020 10:40 อุไรลักษณ์ มุทาพร รอการชำระเงิน
1476088 10/01/2020 09:40 กฤษฎา กุลเพชรกำธร ส่งสินค้าแล้ว
1476001 08/01/2020 21:48 กัลยา. ภูห้องเพชร ส่งสินค้าแล้ว
1475178 24/12/2019 16:47 รำพรรณพร​ ระย้าย้อย รอการชำระเงิน
1475156 24/12/2019 13:05 บุญสม. หลวงปราบ รอการชำระเงิน
1474901 19/12/2019 15:24 น.ส.อภิญญา ถีสูงเนิน รอการชำระเงิน
1474437 12/12/2019 12:32 สมพิศ คุยสี รอการชำระเงิน
1474301 10/12/2019 15:10 นายเมธี อินทองปาน ส่งสินค้าแล้ว
view